Wakea i Papa
— Otac Nebo i Majka Zemlja

U havajskoj mitologiji, Wakea je Otac Nebo, dok je njegova supruga Papa Majka Zemlja. Ova dva božanstva predstavljaju mušku, odnosno žensku energiju stvaranja. Wakejino ime označava slobodni prostor, a Papino površinu.

Wakea je sin boga Kahika — čije ime znači "drevni" — i njegove supruge Kupulanakehao (Albert Pierce Taylor, Under Hawaiian skies). Preko svoga oca, Wakea je unuk boga Wela‘ahilaninuija, koji je spomenut u drevnom pojanju Kumulipu. Sudac Abraham Fornander je zapisao da je Wela‘ahilaninui bio prvi čovjek, kojeg su stvorili veliki bogovi.
Wakejina braća su Lihau-ula i Maku‘u.

Papa i Wakea su postali preci poglavica, dok su od Wakejine braće potekli svećenici i podanici. Stari Havajci su vjerovali da je i sam Wakea nekoć živio na Zemlji kao poglavica te je njegov prvi svećenik bio Komo‘awa (Malcolm Naea Chun, Kapu: Gender Roles in Traditional Society). Wakea i Papa su zajedno stvorili havajske otoke te su dobili kćer zvanu Ho‘ohokukalani.

Najpoznatija priča o Wakeji i Papi tiče se njihove kćeri, premda je tu priču havajski povjesničar David Malo nazvao "sumnjivom". Prema tome mitu, Wakea se zaljubio u svoju kćer te je htio spavati s njome, no nije mogao učiniti to jer se bojao Pape, pa je naredio svom svećeniku da negdje odvede Papu. Wakea je imao spolni odnos sa svojom kćeri te je ona rodila mrtvorođenog sina, koji je nazvan Haloa. Dijete je pokopano te je na tom mjestu niknuo taro (biljka važna za prehranu Havajaca). Wakea je dobio još jedno dijete, ili s Papom ili s Ho‘ohokukalani te je to dijete također nazvano Haloa.

Prema jednom drugom mitu, Wakea je povezan s Hinom, božicom Mjeseca, koja mu je rodila morska stvorenja.

PANDANI

U mitologiji Markižanskog otočja, Wakea je poznat kao Atea (bog svjetla), dok je u mitologiji Cookovog Otočja on zvan Vatea. Havajska riječ za nebo je lani, a maorska rangi te je u maorskoj mitologiji bog-nebo Rangi, a ime njegove žene je Papa, kao i u havajskoj mitologiji.

Valentino Križanić

Free Web Hosting
Drevni Egipat
Hor-Aha
Hetepheres I.
Nefermaat i Itet
Rahotep i Nofret
Hemiunu
Stara Kina
Dinastija Xia (na engleskom)
Polinezija
Maori
Mitologija
Ašera