Trifon i Teofilakt Lakapen
— patrijarsi Konstantinopola

Jedan od najutjecajnijih patrijarha Konstantinopola bio je Nikola Mistik (grčki Νικόλαος Μυστικός), koji je slavljen kao svetac u Grčkoj pravoslavnoj crkvi. On je bio patrijarh dvaput, a umro je 15. svibnja 925. te ga je naslijedio Stjepan II., kojeg je nakon njegove smrti 928. naslijedio Trifon.1 2

Trifon (Τρύφων) je isprva bio redovnik u Konstantinopolu te je postao patrijarh u prosincu 928. Na to mjesto ga je postavio bizantski car Roman I. Lakapen (Ρωμανός Α΄ Λακαπηνός), koji je sa suprugom Teodorom imao sina Teofilakta (Θεοφύλακτος). Car Roman je postavio Trifona za patrijarha, ali mu je također dao uvjet — kad Teofilakt bude dovoljno star, Trifon će mu prepustiti mjesto patrijarha. Trifon se složio s time.

Godine 931., car je rekao Trifonu da je došlo vrijeme da Teofilakt postane novi patrijarh, ali Trifon je odbio prepustiti Teofilaktu svoje mjesto, smatrajući da je Teofilakt još uvijek premlad da bi postao patrijarh. Cara je to veoma naljutilo te je htio uhititi Trifona, ali se bojao to učiniti jer je Trifon bio vrlo popularan u narodu te bi njegovo uhićenje vjerojatno izazvalo pobunu. Kako ne bi došlo do nereda, caru su njegovi savjetnici iznijeli plan za svrgavanje Trifona s mjesta patrijarha. Trifon je održao vijećanje na koje su došli mnogi biskupi te je jedan od njih, imenom Bazilije, optužio Trifona da je nepismen te je Trifon odgovorio da je pismen, pa je napisao svoje ime na komadu pergamenta kako bi to i dokazao. Bazilije je poslao pergament u carsku palaču, gdje su carevi službenici napisali "Trifonovu ostavku". Kad je Trifon doznao za to, bilo je već prekasno da protestira te se povukao u jedan manastir, gdje je umro 933.
Trifon je i danas slavljen kao svetac u Grčkoj pravoslavnoj crkvi.

Teofilakt je, dakle, naslijedio Trifona na mjestu patrijarha te je bio na tom položaju dosta dugo. Ipak, Teofilakta nije toliko zanimala religija koliko njegovi konji, kojih je bilo mnogo. Ipak, poslao je misionare Mađarima te je dao savjet caru Petru I. Bugarskom glede bogumilstva.
Teofilaktova je sestra bila carica Helena Lekapene, preko koje je bio ujak cara Romana II. i carice Teodore.

Teofilakt je umro 27. veljače 956. nakon što je pao s konja te ga je naslijedio Polieukt.


1Hubert Jedin, John Patrick Dolan (1969). Handbook of Church History. Burns & Oates.
2W. Treadgold (2013). The Middle Byzantine Historians.
3Catherine Cubitt (2003). Court Culture in the Early Middle Ages: The Proceedings of the First Alcuin Conference. University of York, Centre for Medieval Studies.

Valentino Križanić

Free Web Hosting
Drevni Egipat
Hor-Aha
Hetepheres I.
Nefermaat i Itet
Rahotep i Nofret
Hemiunu
Stara Kina
Dinastija Xia (na engleskom)
Polinezija
Maori
Mitologija
Ašera
Nasilje u Bibliji
Meksiko
María Félix